Õigus

17. May 2021

What is physical abuse?

Karistusseadustik (KarS) § 121 lg 1 sätestab, et teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. […]
8. Aug 2021

Unvaccinated visitors may no longer have access to the concerts

Õigusbüroole kirjutas Anneli K., kes tundis muret, millised on tema võimalused pääseda kontserdile, kui ta ei ole vaktsineeritud ning ei soovi ka ennast COVID-19 suhtes testida. […]
20. Sep 2021

Pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamine

Inimestele, kelle suhtes on käimas pankrotimenetlus, pakub huvi, kuidas menetlus võib lõppeda – kuidas ja millal? Pankrotiseaduse alusel võib kohus vabastada võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. […]
25. Sep 2021

Mis vahe on lepingu ülesütlemisel ja lepingust taganemisel?

Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine on võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt õiguskaitsevahendid, mida saab lepingu kahjustatud pool kasutada lepingut rikkunud poole suhtes. Praktikas tekib tihti probleeme nende kahe […]
11. Nov 2021

Osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumine kohtu poolt

Sageli luuakse Eestis äriühinguid põhimõttel, et osalus jaguneb võrdselt mõlema osaniku vahel. Sellisel juhul on ka mõlemad osanikud juhatuses. Kui nüüd tekib äritüli, erimeelsused, siis on […]
15. Nov 2021

Mis on maksumenetlus?

Tutvustame blogis lühidalt maksumenetluse üldisi aluseid ja mõningaid põhimõtteid. Maksumenetlus on üks spetsiifiline haldusmenetluse liik, mille puhul rakendatakse nii haldusmenetluse sätteid, kui maksukorralduse seaduses (või ka […]
20. Dec 2021

Lapse hooldusõiguse taotlemine ainult ühele vanemale

Lapse hooldusõiguse taotlemine ainult ühele vanemale (ainuhooldusõigus) Vanema ja lapse õigustest olulisima osa moodustab hooldusõigus. Hooldusõigus vastavalt perekonnaseadusele tähendab seda, et vanemal on kohustus ja õigus […]
16. Jan 2022

Osaühingu juhatuse liikme valimine ja tagasikutsumine

Äriseadustik (ÄS) sätestab, et osaühingu juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt. Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu (§ 184). […]
26. Feb 2022

Pankrotimenetluse raugemine

Vastavalt pankrotiseadusele on pankrot võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Tavalise kulgemise korral lõpeb pankrotimenetlus pärast lõppjagamist menetluse lõpetamisega kohtu poolt. Sellega lõpeb pankrotiarest ja võlausaldajatele jääb õigus […]