Võlaõigus

24. Nov 2020

Maksekäsu kiirmenetluse kasutamisest võlgade sissenõudmisel

Olukorras, kui ettevõte on osutanud mõnele kliendile teenuseid, kuid klient kas ei suuda, ei soovi või „unustab“ saadud teenuse eest maksta, tekib alati küsimus, mida teha […]
7. Dec 2020

Pankrotiavalduse esitamisest võlausaldaja poolt

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Vastavalt pankrotiseadusele võib pankrotiavalduse kohtule esitada kas võlgnik ise või tema võlausaldaja (§ 9 lg 1). Pankrotiavalduse esitamise asjaolud Vastavalt […]
30. Dec 2020

Eraõiguslike võlgade aegumisest 2021. aastal

Meie õigusbüroo poole on pöördunud isikuid, kes soovivad teada, kuidas järgmisel, 2021. aastal õiguslikult otstarbekalt talitada, kui mingi tema vana võlg (näiteks tehtud kohtuotsus aastal 2009) […]