Prices

Payment terms and price list


The law firm provides services on the basis of the established price list. The Bureau may unilaterally change the price list. In this case, the service is provided to the client on the basis of the price list valid at the time of ordering the work.

The calculation of the time fee is hourly, with a cost of one hour being 40 EUR (40€ /1h). Emergency work (within 24 hours) costs 60 EUR per hour. VAT is not added to prices.

In particular, it is the price of a general consultation, the price of cases is agreed separately. When agreeing on the price of cases, the legal complexity of the case, its volume, time possibilities and other factors are taken into account.

The customer undertakes to pay for the services provided if there is no other agreement between the parties. The initial consultation via e-mail may be free of charge, but it depends on the circumstances of the particular case and the agreement of the parties. Payment is made on the basis of an invoice.

The office and the client can agree on different bases for calculating the price: 1) time fee - the fee is calculated for the hours worked, the minimum unit is 0.5 h, 2) performance fee - the client pays the office an agreed base price plus a performance bonus depending on the results achieved, 3) fixed fee.

The office has the right to ask new clients for up to 50% of the price of the work in advance. Work will not start until the prepayment invoice is received.

For persons with a negative credit history and debts, the office may refuse to provide the service, in which case an advance payment of 100% will be applied. Work will not start until the prepayment is received.

The client bears the additional costs to the legal service, which arise from the actions performed in the interests of the client, eg state fee, notary fee, translation costs, departure from the office, etc.

The client has the right to get an overview of the work done and timekeeping from the office. The calculation includes the time spent, its price, quantity, description of services and total amount.

Fixed price services


Debt collection and debt collection

Name of the service

Mida hõlmab?

Price formation / amount of fee

Inkasso 1. Maksekäsu menetluse algatamine ja läbiviimine

Avalduse esitamine, suhtlus kohtu ja vajadusel võlgnikuga, muud toimingud

 

Lahendi edastamine kohtutäiturile 

1) Avalduse koostamine on 150 €.

Inkasso 2. Võlgniku vastu hagi esitamine kohtusse, esindamine kohtuasjas

1) Vajadus võib tekkida maksekäsu menetluse üleminekul hagimenetluseks. 


2) Eraldi nõudega hagi koostamine või esindamine menetluses

 

Lahendi edastamine kohtutäiturile

1) Hagi koostamine sõltub algdokumentide mahust ning on vahemikus 100-300 €/hagi


2) Efektiivse menetluse puhul (saadakse kätte võlg kas täielikult või osaliselt)  lisandub tulemustasu 5-10%; tulemustasu %-i suurus väheneb koos rahuldatud nõude suurenemisega 

Inkasso 3. Pankrotiavalduse esitamine kohtusse võlgniku vastu

1) Preparation of an application, representation in proceedings 


2) Edasine suhtlus lahendi täitmiseks 

1) Avalduse koostamine sõltub algdokumentide mahust ning on vahemikus 100-300 €


2) In the case of an efficient procedure, the performance fee is added according to the agreement 

 

NB! Kokkuleppel kliendiga võime osutada ka vastandtoiminguid (nt nõudekirjale, maksekäsule või hagiavaldusele vastamine, äriühingu või eraisiku pankrotiavalduse koostamine), sellisel juhul on hind ja tingimused kokkuleppel. Huvide konflikti korral teenust ei osutata.

Äriühingute teenuste hinnakiri:

Service name and content

Amount of fee in euros

Osaühingu (äriühingu) likvideerimise läbiviimine: koostame vajalikud dokumendid, esitame need äriregistrile; vajadusel on meie jurist ka likvideerijaks

 

Price negotiable, from 350

Äriühingute ühinemise või jagunemise läbiviimine: koostame vajalikud dokumendid, esitame need äriregistrile;

Price negotiable, from 350

Äriühingu ümberkujundamine (nt AS-i muutmine OÜ-ks jms): koostame vajalikud dokumendid, esitame need äriregistrile;

Price negotiable, from 350

Äriühingu asutamine

Price negotiable, from 100

Dokumentide esitamine äriregistrile: aitame koostada dokumente ja esitada need Äriregistrile (organite otsused, protokollid, juhatuse vahetamine, andmete muutmine jms)

Hind kokkuleppel, alates 50

Kaubamärgi registreerimise teenused

Hind kokkuleppel, alates 200

 

 

 

Contact our Law office


We offer our customers the most suitable legal solutions, contributing to expertise and personal approach.

Contact us