Olen ehitusettevõtja. Sooviksin osaleda pakkujana riigihangetes, millele pean pöörama tähelepanu, et saaksin osaleda?

Eelkõige tuleb vaadata, milliseid nõudeid on pakkujale esitatud. Riigihangete seadus sätestab alused, millel esinemisel peab hankija kõrvaldama pakkuja riigihankest ega tohi temaga lepingut sõlmida. Kvalifitseerimistingimuste eesmärk on anda hankijale võimalus kontrollida, kas pakkuja sobib tegelema hankelepingu täitmiseks vajalike tegevustega. Pakkujalt võidakse nõuda kvalifitseerimise tingimusena nii teatud suurusega käivet, tehtud tööde arvu, teatud kogemuse olemasolu töötajatel jms. Mida suurem on hanke summa, seda keerulisemad võivad olla ka nõuded. Kvalifitseerimistingimused leiab hanke juures rubriigis „Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused“. Kindlasti tuleb olla tähelepanelik hankepassi täitmisel, sest juba mõni teie enda arvates küll vaid kirjaviga võib põhjustada hankelt kõrvalejäämise.

Kas hankija võib nõuda minu ettevõttelt kui pakkujalt näiteks teatud suurusega netokäivet? Kas sellele võivad olla ka piirangud?

Jah, võib nõuda. Riigihangete seadus sätestab, et hankija võib nõuda pakkujal netokäibe olemasolu summas, mis ei või olla suurem kui kahekordne hankelepingu eeldatav maksumus. Kui hankelepingu täitmisega seotud riskide tõttu on vajalik aastakäibe nõude määramine suuremas summas, peab hankija seda riigihanke alusdokumentides põhjendama. Seega, proportsionaalne on nõuda pakkujatelt minimaalset aastast netokäivet kahekordsele lepingu eeldatavale maksumusele vastavas summas, seda reeglit võib eirata vaid erandlikel juhtudel. Näiteks, kui lepingu eeldatav maksumus on 100 000 eurot, võiks nõuda, et pakkujal peab viimase kolme aasta jooksul olnud igal aastal või keskmiselt netokäive vähemalt 200 000 eurot. Ka väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei tohi hankija kehtestada ebaproportsionaalselt kõrgeid kvalifitseerimise tingimusi ja nõutav netokäive võib ületada hankelepingu eeldatavat maksumust maksimaalselt 2-3 kordselt.

Olen väiketootja. Soovin osaleda riigihankel. Hankija soovib, et müüja annab pakutud asjadele 60 (kuuekümne) kuulise müügigarantii/tootjagarantii. Kas selline nõudmine on õigustatud ning mis on müügigarantii?

Jah, võib nõuda. Riigihangete seadus annab hankijale laiad võimalused hanke tingimuste koostamisel. Garantii andja annab ostjale müügilepingust tulenevate kohustuste kõrval lisaõigusi, kui müüdud kaubal esinevad puudused. See on õiguskaitsevahend, mis soodustab ostjat enam, kui tavaline müügileping. Müügigarantii sõlmitaksegi üldjuhul koos müügilepinguga. Kui garantii kohustatud isikuks ei ole müüja, vaid kolmas isik (nt tootja), on müüja tema esindaja või tootjat vahendav isik. Müügigarantii tingimused määratakse nende väljaandja poolt ja need sisalduvad garantiitingimustes. Müügigarantii tingimused ei sõltu müügilepingu tingimustest. Müügigarantii sisuks võib olla kohustus müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele. Müügigarantii võib olla seotud ka tootel teatud tüüpi puuduste ilmnemisega (nt garantii mingi toote osa roostekahjustuste vastu).

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust