Mul oli tormiline noorus, tegutsesin tihti mõtlematult, mistõttu tegi maakohus 2013. aastal minu suhtes süüdimõistva kohtuotsuse, millega mulle määrati rahaline karistus. Samas otsuses jäeti aga karistus täitmisele pööramata ühe aasta ja kuue kuulise katseaja jooksul. Soovin kirjutada kohtutäiturile, et ta lõpetaks aegumise tõttu menetluse ega nõuaks nimetatud summat sisse. Kas praeguseks on see nõue aegunud?

Selgitame, et täitemenetluse seadustiku (TMS) kohaselt lõpetab kohtutäitur täitemenetluse rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõudes täitmise aegumise tõttu, kui karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. TMS kohaselt peatub otsuse täitmise aegumine määratud katseajaks. Tulenevalt sellest, et kohaldati katseaega, ei ole nõue veel aegunud.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust