Ero Liivik

jurist

+372 50 64 330


Mitmekülgse töökogemuse ja praktiliste oskustega jurist.

Töökogemus

2020 … - Erovik Õigusbüroo OÜ

2019-2020 IURING Konsult OÜ

Varem: jurist krediidi-, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

Omab pikaajalist eduka esindamise kogemust kohtus.

Kuulub Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ja Eesti Juristide Liitu.

Ero on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning hiljem pidevalt oma teadmisi erialaselt täiendanud.

Valik läbitud koolitusi:

 • Lepingute koostamisest kohtupraktika näidetel. Koolitaja professor Irene Kull, 07.06.2022.
   
 • Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine. Koolitaja Martina Proosa, 14.09.2021.
   
 • Nii ta ütles? Aga mida ta siis ütles? Praktilisi suuniseid pärimisõiguse valdkonnas. Koolitajad Tiina Mikk ja Eve Põtter, 07.09.2021.
   
 • Pankrotiseaduse olulisemad muudatused. Koolitaja Paul Varul, 02.06.2021. 

 • Muudatused tööõiguses, praktika ja uued kohtulahendid. Koolitaja Thea Rohtla, 13.05.2021.   

 • Kohtupraktika pinnalt tõusetunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaldamise aktuaalseid probleeme. Koolitaja Tambet Tampuu, 29.04.2021. 

 • Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest. Koolitaja Tambet Tampuu, 18.04.2021. 

 • Üürileping praktikas ja uued muudatused. Koolitajad Urmas Volens ja Arsi Pavelts, 08.04.2021. 

 • Tööinspektsiooni ja Töövaidluskomisjoni praktikast. Koolitaja Meeli Miidla-Vanatalu, 23.03.2021 

 • Perekonnaõiguse aktuaalseid probleeme Riigikohtu praktikas. Koolitaja Susann Liin. 11.03.2021.
   
 • Heli Raidve tööõiguse koolitus (2019 sügiskoolitus). Korraldaja: Heli Raidve Tööõigusabi OÜ.
   
 • Kaubamärgi valik ja kaitsmine. Korraldaja: Eesti Patendiamet.
   
 • Kuidas toime tulla isikuandmete kaitse üldmäärusega? Korraldaja: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja NJORD Advokaadibürooga.
   
 • Kuidas vältida vaidlusi tarbijatega? Korraldaja: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
   
 • Riigikohtu 2016-2019. a praktikas käsitletud olulisemad lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise probleemid. Koolitaja Tambet Tampuu, 21.11.2019.
   
 • Riigiabi baaskoolitus. Koolitaja: Vaido Põldoja, EFTA Järelvalve asutus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust