Sageli selgub töövaidluste lahendamisel, et vaidlust oleks saanud vältida, kui juba esimesed sammud õigesti teha. Seega on parim võimalus mõelda võimalikult paljudele riskidele kohe alguses. Eriti oluline on ajakriitilisus – tihti tuleb töötajal või tööandjal anda oma vastus või seisukoht väga kiiresti, loetud päevade või tundidega.

Asjakohane ekspertiis on sellises olukorras määrava tähtsusega. Pakume õigusabi nii töötajatele, kui tööandjatele.

Tööõiguse küsimused, milles saame kliente aidata on näiteks järgmised: töötaja ja tööandja õigused ja kohustused töösuhetes, töötasu ja palga probleemid, tööaja korraldus, puhkus, ametijuhendite ja kordade koostamine, töölähetus, konkurentsipiirang, leppetrahvid, vastutus, tööleping välismaalasega jms. Abistame töölepingu vormistamise, selle muutmise ning lõpetamise (ülesütlemise) korral.

Koostame lisadokumente, näiteks hoiatuse, poolte kokkuleppe, ettevõtte ülemineku jms.

Omame pikaajalist kogemust töövaidluste lahendamisel nii vaidlusorganis, kui kohtus. Saame nõustada poolte läbirääkimistes ning rahumeelse lahenduse (kompromissi) leidmisel.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust