Ostsin e-poest kauba. Kodus kasutamisel selgus aga, et see mulle ei sobi. Kas saan ostetud kauba e-poele tagastada?

Jah, see on võimalik. Vastavalt võlaõigusseadusele on kliendil õigus sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil toode temani jõudis. Kauplejal on aga kohustus kaup tagasi võtta. Samas tuleb silmas pidada, et nimetatud õiguse kasutamiseks ei või tarbija e-poest tellitud kaupa kasutada mingil muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimiseks veendumiseks samal moel nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes, näiteks riideeseme proovimisel ei või eemaldada etikette. Juhul, kui siiski toodet on kasutatud selliselt, et toodet on kahjustatud, on e-poel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Ostsin tolmuimeja, kahjuks ilmnes tootmisdefekt. Pöördusin kaupleja poole, kes võttis seadme remondiks vastu ja lubas tagastada kahe nädala pärast parandatuna. Kahjuks ei olnud veel ka peale kolmandat nädalat kauplejalt teadet tulnud ning pöördusin ise kaupleja poole. Selgus, et pood oli unustanud õigeaegselt vajaliku varuosa tellida. Millised on minu õigused?

Aegajalt tuleb ette, et ostetud asi vajab parandamist. Lisaprobleem võib tekkida aga siis, kui müüja kulutab asja parandamisele üleliia palju aega. Seaduses ei ole sätestatud, milline on parandamisele kuluv mõistlik aeg. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) seisukoht on, et üldjuhul ei peaks parandamine kestma kauem, kui paar nädalat; erandina tehniliselt keerukamate toodete puhul aga mitte üle 3-4 nädala. Kaupleja ei tohi tekitada tarbijale selle juures aga põhjendamatuid ebamugavusi, näiteks tarbija jooksutamine. Antud juhul aga oleks töökoda pidanud Teid eelnevalt teavitama, et remont hilineb. Sellises olukorras on tarbijal õigus müüjalt nõuda olulise lepingurikkumise tõttu oma raha tagasi.

Kuidas on kaupleja kaitstud mõne ebaausa ostja suhtes, kes võiks näiteks poe suhtes esitada alusetuid nõudeid? Näiteks ostab täna meie e-poest õuna, kuid teatab kahe kuu pärast, et see oli ostmise hetkel mädanenud. Kuidas ennast kaitsta, kuna sellist asja pole ju kuidagi võimalik tõestada?

Taganemisõigus on reguleeritud võlaõigusseaduses, kuid 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata mh sellise asja üleandmisele, mis rikneb või vananeb kiiresti. Samuti tuleb silmas pidada, et tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Seaduse kommentaator väidab, et kohustus kehtib universaalselt kõigi müügilepingute suhtes sõltumata sellest, kes on ostja, kuid tarbijal on pikem teatamise tähtaeg. Väga oluline on puudusest teatamise kohustuse tekkimise hetk tarbijal – kohustus teatada alates ajahetkest, mil ta puuduse tegelikult avastas (võlaõigusseaduse § 220 lg 1). Kui müüdud asja lepingutingimustele mittevastavus on sellise iseloomuga, et ostja pidanuks puuduse avastama juba asja üleandmisele järgneva ülevaatuse käigus, järeldub ainuüksi sellest asjaolust, et kui ostja ei teata puudustest mõistliku aja jooksul pärast müüdud asja kättesaamist, puudusest teatamise kohustuse rikkumine. Ehk siis mädanenud õuna juhtumi puhul on defekt ilmne koheselt ja tulebki kohe müüjale teatada, kui on saadud selline õun. Kahte kuud pole võimalik oodata, kuna tekivad probleemid tõendamisega kuna õuna ju selleks ajaks ei ole enam olemas algsel kujul. Omaette küsimus on müüja vastutus, näiteks kui mädanenud õun põhjustas ostjal hilisema terviserikke.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust