Korteriühistute küsimused

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus – lühend KrtS jõustus 2018. aasta 1. jaanuaril. Nimetatud seaduses on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted.

Kõiki korteriomandeid majandatakse iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu (KÜ) – vormis.

Nõustame kõigis küsimustes, mis puudutavad korteriühistute tegevuse juriidilisi aspekte.

Näiteks:

  • Korteriomandite ja korteriühistu tekkimine;
  • Korteriomanike omavahelised suhted ja korteriomaniku kohustused;
  • KÜ dokumentide koostamine, sh põhikirja muutmine, parandamine;
  • Küsimused seoses üldkoosoleku läbiviimise ja KÜ juhatuse tööga;
  • KÜ valitsemine, valitseja ja majahaldus;
  • Korteriühistu vara ja raamatupidamine, aruandlus;
  • Korteriomandite ja korteriühistu lõppemine;
  • Kuidas lahendada võlglastega seotud probleeme?
  • Esindamine kohtumenetluses.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust