Uudised

26. jaan. 2023

Töölepingu lõpetamine koondamise tõttu

Vastavalt töölepingu seaduse (TLS) §-le 89 lõige 1 võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise […]
20. okt. 2022

Töövõtulepingu regulatsioonist seaduses

Töövõtulepinguga kohustub üks isik  ehk töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik ehk tellija aga maksma selle eest […]
1. sept. 2020

Kinnisasja kaasomandi lõpetamine

Kaasomandi lõpetamiseks ei ole vaja erilist põhjust, mis siiski ei tähenda, et kohus peab igal juhul kaasomandi hagis taotletud viisil lõpetama. Üks kaasomanikest ei saa ühe […]
8. okt. 2020

Euroopa täitekorralduse määruse alusel toimunud dokumentide kättetoimetamine peab olema üheselt selge

Tallinna Ringkonnakohus tegi septembris kohtumääruse asjas 2-08-13926, milles käsitles Euroopa täitekorralduse määruse nõuetele vastavat kohtudokumentide kättetoimetamist. Kohus leidis, et juhul, kui ei ole võimalik (tagantjärele) kontrollida, […]
26. okt. 2020

Kasutuskorra kokkulepe kui kaasomanikele vajalik lahendus

Tavaline on Eestis olukord, kui ühel kinnisasjal on mitu erinevat kaasomanikku. Sellisel juhul tekib alati probleeme, kuidas õiguslikult parimal viisil reguleerida kaasomanike omavahelisi suhteid. Praktikas on […]
24. nov. 2020

Maksekäsu kiirmenetluse kasutamisest võlgade sissenõudmisel

Olukorras, kui ettevõte on osutanud mõnele kliendile teenuseid, kuid klient kas ei suuda, ei soovi või „unustab“ saadud teenuse eest maksta, tekib alati küsimus, mida teha […]
7. dets. 2020

Pankrotiavalduse esitamisest võlausaldaja poolt

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Vastavalt pankrotiseadusele võib pankrotiavalduse kohtule esitada kas võlgnik ise või tema võlausaldaja (§ 9 lg 1). Pankrotiavalduse esitamise asjaolud Vastavalt […]
30. dets. 2020

Eraõiguslike võlgade aegumisest 2021. aastal

Meie õigusbüroo poole on pöördunud isikuid, kes soovivad teada, kuidas järgmisel, 2021. aastal õiguslikult otstarbekalt talitada, kui mingi tema vana võlg (näiteks tehtud kohtuotsus aastal 2009) […]
4. jaan. 2021

Kuidas läbi viia osaühingu likvideerimine?

Ettevõtte lõpetamiseks on äriseadustikus põhiliselt kaks võimalust: seda saab teha 1) omanike otsuse alusel läbi vabatahtliku lõpetamise või siis 2) läbi sundlõpetamise, mis toimub kohtumääruse alusel; […]
18. jaan. 2021

Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt

Tööandja saab töötajaga sõlmitud töölepingu üles ütelda ning seaduses ettenähtud reegleid järgides. Töölepingu seadus (TLS) § 88 lg 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles […]
25. jaan. 2021

Tagantjärele nõude esitamine sundlõpetatud (kustutatud) osaühingu juhatuse liikme vastu

Aeg-ajalt kerkib praktikas üles keeruline probleem, et äriühing on teinud küll mingi tehingu, näiteks ostnud mingi kauba, jätnud aga selle eest maksmata, kuid hiljem on äriühing […]