Erovik Õigusbüroo

17. mai 2022

Osakapitali vähendamine osaühingus

Osaühingu kapitali vähendamise eesmärgid on tavaliselt järgmised: 1) viia äriühingust välja liigne kapital, näiteks vajatakse seda mingiteks uuteks investeeringuteks või 2) kahjumite katmine ja netovara piisavuse […]
9. mai 2022

Elatise suuruse vähendamise võimalustest kohtus

Eluline olukord: isalt N on kohtu otsusega välja mõistetud 2019. aastal elatis oma lapsele X summas 292 eurot kuus. 2019. aastal läks isal N üldiselt majanduslikult […]
26. veebr. 2022

Pankrotimenetluse raugemine

Vastavalt pankrotiseadusele on pankrot võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Tavalise kulgemise korral lõpeb pankrotimenetlus pärast lõppjagamist menetluse lõpetamisega kohtu poolt. Sellega lõpeb pankrotiarest ja võlausaldajatele jääb õigus […]
16. jaan. 2022

Osaühingu juhatuse liikme valimine ja tagasikutsumine

Äriseadustik (ÄS) sätestab, et osaühingu juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt. Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu (§ 184). […]
20. dets. 2021

Lapse hooldusõiguse taotlemine ainult ühele vanemale

Lapse hooldusõiguse taotlemine ainult ühele vanemale (ainuhooldusõigus) Vanema ja lapse õigustest olulisima osa moodustab hooldusõigus. Hooldusõigus vastavalt perekonnaseadusele tähendab seda, et vanemal on kohustus ja õigus […]
15. nov. 2021

Mis on maksumenetlus?

Tutvustame blogis lühidalt maksumenetluse üldisi aluseid ja mõningaid põhimõtteid. Maksumenetlus on üks spetsiifiline haldusmenetluse liik, mille puhul rakendatakse nii haldusmenetluse sätteid, kui maksukorralduse seaduses (või ka […]
11. nov. 2021

Osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumine kohtu poolt

Sageli luuakse Eestis äriühinguid põhimõttel, et osalus jaguneb võrdselt mõlema osaniku vahel. Sellisel juhul on ka mõlemad osanikud juhatuses. Kui nüüd tekib äritüli, erimeelsused, siis on […]
25. sept. 2021

Mis vahe on lepingu ülesütlemisel ja lepingust taganemisel?

Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine on võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt õiguskaitsevahendid, mida saab lepingu kahjustatud pool kasutada lepingut rikkunud poole suhtes. Praktikas tekib tihti probleeme nende kahe […]
20. sept. 2021

Pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamine

Inimestele, kelle suhtes on käimas pankrotimenetlus, pakub huvi, kuidas menetlus võib lõppeda – kuidas ja millal? Pankrotiseaduse alusel võib kohus vabastada võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. […]