Õigusabi

8. okt. 2020

Euroopa täitekorralduse määruse alusel toimunud dokumentide kättetoimetamine peab olema üheselt selge

Tallinna Ringkonnakohus tegi septembris kohtumääruse asjas 2-08-13926, milles käsitles Euroopa täitekorralduse määruse nõuetele vastavat kohtudokumentide kättetoimetamist. Kohus leidis, et juhul, kui ei ole võimalik (tagantjärele) kontrollida, […]
24. nov. 2020

Maksekäsu kiirmenetluse kasutamisest võlgade sissenõudmisel

Olukorras, kui ettevõte on osutanud mõnele kliendile teenuseid, kuid klient kas ei suuda, ei soovi või „unustab“ saadud teenuse eest maksta, tekib alati küsimus, mida teha […]
7. dets. 2020

Pankrotiavalduse esitamisest võlausaldaja poolt

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Vastavalt pankrotiseadusele võib pankrotiavalduse kohtule esitada kas võlgnik ise või tema võlausaldaja (§ 9 lg 1). Pankrotiavalduse esitamise asjaolud Vastavalt […]
8. aug. 2021

Vaktsineerimata külastajad ei pruugi enam kontsertidele pääseda

Õigusbüroole kirjutas Anneli K., kes tundis muret, millised on tema võimalused pääseda kontserdile, kui ta ei ole vaktsineeritud ning ei soovi ka ennast COVID-19 suhtes testida. […]
20. sept. 2021

Pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamine

Inimestele, kelle suhtes on käimas pankrotimenetlus, pakub huvi, kuidas menetlus võib lõppeda – kuidas ja millal? Pankrotiseaduse alusel võib kohus vabastada võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. […]
25. sept. 2021

Mis vahe on lepingu ülesütlemisel ja lepingust taganemisel?

Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine on võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt õiguskaitsevahendid, mida saab lepingu kahjustatud pool kasutada lepingut rikkunud poole suhtes. Praktikas tekib tihti probleeme nende kahe […]
11. nov. 2021

Osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumine kohtu poolt

Sageli luuakse Eestis äriühinguid põhimõttel, et osalus jaguneb võrdselt mõlema osaniku vahel. Sellisel juhul on ka mõlemad osanikud juhatuses. Kui nüüd tekib äritüli, erimeelsused, siis on […]
15. nov. 2021

Mis on maksumenetlus?

Tutvustame blogis lühidalt maksumenetluse üldisi aluseid ja mõningaid põhimõtteid. Maksumenetlus on üks spetsiifiline haldusmenetluse liik, mille puhul rakendatakse nii haldusmenetluse sätteid, kui maksukorralduse seaduses (või ka […]
20. dets. 2021

Lapse hooldusõiguse taotlemine ainult ühele vanemale

Lapse hooldusõiguse taotlemine ainult ühele vanemale (ainuhooldusõigus) Vanema ja lapse õigustest olulisima osa moodustab hooldusõigus. Hooldusõigus vastavalt perekonnaseadusele tähendab seda, et vanemal on kohustus ja õigus […]