Vaktsineerimata külastajad ei pruugi enam kontsertidele pääseda

Õiguskaitsevahendid varjatud puudustega kinnisvara ostmise korral
26. juuli 2021
Pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamine
20. sept. 2021
Õiguskaitsevahendid varjatud puudustega kinnisvara ostmise korral
26. juuli 2021
Pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamine
20. sept. 2021
Show all

Vaktsineerimata külastajad ei pruugi enam kontsertidele pääseda

Õigusbüroole kirjutas Anneli K., kes tundis muret, millised on tema võimalused pääseda kontserdile, kui ta ei ole vaktsineeritud ning ei soovi ka ennast COVID-19 suhtes testida. Kas korraldaja võib takistada tema pääsu üritusele, kuigi ta on ostnud pileti juba 3 kuud tagasi? Kas ta saadetakse kontserdipaiga värava tagant minema? Aga kas korraldaja maksab tagasi pileti eest tasutud raha või kuidas sellega jääb? Selgitame seda olukorda oma blogis lähemalt.

Reeglid on kehtestatud valitsuse poolt

Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 282 on kehtestatud „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“. Hiljem on seda korduvalt muudetud, viimati 26.07.2021 Valitsuse korraldusega nr 266 ning 30.07.2021 korraldusega nr 270. Lisaks on kehtestatud juhend „COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele“. Seega ei saa korraldaja tegutseda nö isetegevuslikult, vaid peab alluma Valitsuse poolt kehtestatud korrale. Rangemad reeglid jõustuvad 9. augustist alates.

Korraldaja peab külastajaid kontrollima COVID-i suhtes

Kui välitingimustes toimuva ürituse, näiteks kontserdi, puhul on osalejate arv üle saja, peab korraldaja alates esimesest osalejast kontrollima isikute tõendeid vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi olemasolu kohta. Kui korraldaja seda ei kavatse teha, võib väljas toimuval kontserdil osaleda vaid kuni 100 isikut. Ilmselt ei ole suuremate kontsertide korraldajad sellisest piirangust huvitatud ning selleks, et üritus ikka toimuda saaks, viivad läbi külastajate kontrollimise. Lisaks on ette nähtud, et nimetatud kohustust mittetäitvale korraldajale on võimalik määrata sunniraha kuni 9600 eurot.

Samas näeb nimetatud korraldus aga üheselt ette, et kontserdikorraldajal endal ei ole kohustust tagada pealtvaatajatele nõuetekohase testimise võimalust. Nakkusohutuse tõendamise kohustus lasub isikul endal. Samas võib korraldaja antigeeni kiirtesti tegemise võimaluse tagada, kui ta järgib Terviseameti sellekohaseid juhiseid. Korraldaja ei pea võimaldama tasuta testimist.  

COVID-19 testi tegemisest vabastatud COVID-19 haiguse läbipõdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik, kui ta esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. See tähendab, et osa ühiskonnast ei pea enne üritusel osalemist või toitlustuskohta minekut COVID-19 testi tegema. Valitsus on väljendanud, et eelkõige on inimestel endil võimalik vabalt valida tasuta vaktsineerimise või enne üritusel osalemist tasulise testimise vahel.

Piletihinda ei pruugi tagasi saada

Mis puudutab võimalikku piletihinna tagastamist, siis selgitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) 5. augustil, et nakkusohutuse tõendamata jättev külastaja üldjuhul piletiraha tagasi ei saa. Osaleja peab ise tõendama enda nakkusohutust, esitades tõendi vaktsineerimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Kui osaleja ise ei soovi või suuda asjakohaselt nakkusohutust tõendada, ei ole tal üldjuhul õigust raha tagasi saada. Piletiraha tagastamise võimalus on üksnes nende ürituste ja kontsertide puhul, mis jäetakse ära.  

Kokkuvõtteks: seega, kui korraldaja ise ei hakka osalejaid COVID-i suhtes testima (kohustust pole), siis need kellel pole endal testi ette näidata või kellel puudub vaktsineerimise tõend, need lihtsalt ei saagi osaleda. Üldjuhul ei ole kontserdi korraldaja kohustatud ka juba ostetud piletihinda hüvitama sellisele isikule, kes ei soovi ennast testida ega ole ka vaktsineeritud.