Uudised

21. veebr. 2021

Töölepingu ülesütlemine katseajal

Töölepingu seadus (TLS) näeb ette seadusest tuleneva katseaja, mis tähendab, et selle kohaldamises ei pea pooled eraldi kokku leppima. Katseaja maksimaalne kestus on esimesed neli kuud […]
22. märts 2021

Üürisuhete regulatsiooni täpsustamine seaduses (üürileping)

16.12.2020 võttis Riigikogu vastu võlaõigusseaduse muutmise seadus, mis täpsustab üürisuhteid. Muudatused jõustusid 14.01.2021. Muudatuse autorid märkisid seletuskirjas, et võlaõigusseaduse (VÕS) 15. peatükis sätestatud üüriregulatsioon on peaaegu […]
25. apr. 2021

Korteriühistu üldkoosolekul otsuse vastu võtmine

Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseadusele (edaspidi KrtS) on korteriühistu organiteks korteriomanike üldkoosolek ja juhatus. Üldkoosoleku reeglid Vastavalt KrtS § 20 lg 1 võetakse käesoleva seaduse või korteriomanike […]
17. mai 2021

Mis on kehaline väärkohtlemine?

Karistusseadustik (KarS) § 121 lg 1 sätestab, et teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. […]
14. juuni 2021

Töölepingu ülesütlemine vaktsineerimisest keeldumise korral?

Seoses COVID-19 olukorraga huvitab paljusid töötajaid ja ettevõtjaid (tööandjad), kuidas suhtub Eesti tööõigus nn sundvaktsineerimisse? Kas tööandja võib seda nõuda ning juhul, kui töötaja seda nõudmist […]
26. juuli 2021

Õiguskaitsevahendid varjatud puudustega kinnisvara ostmise korral

Olukorras, kus kinnisvaraturg on Eestis juba aastaid väga aktiivne ning müügiks pakutakse palju erinevat kinnisvara, juhtub aeg-ajalt, et alles tehingujärgselt paljastub ostetud objekti tegelik seis. Tuleb […]
8. aug. 2021

Vaktsineerimata külastajad ei pruugi enam kontsertidele pääseda

Õigusbüroole kirjutas Anneli K., kes tundis muret, millised on tema võimalused pääseda kontserdile, kui ta ei ole vaktsineeritud ning ei soovi ka ennast COVID-19 suhtes testida. […]
20. sept. 2021

Pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamine

Inimestele, kelle suhtes on käimas pankrotimenetlus, pakub huvi, kuidas menetlus võib lõppeda – kuidas ja millal? Pankrotiseaduse alusel võib kohus vabastada võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. […]
25. sept. 2021

Mis vahe on lepingu ülesütlemisel ja lepingust taganemisel?

Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine on võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt õiguskaitsevahendid, mida saab lepingu kahjustatud pool kasutada lepingut rikkunud poole suhtes. Praktikas tekib tihti probleeme nende kahe […]