oktoober 2020

26. okt. 2020

Kasutuskorra kokkulepe kui kaasomanikele vajalik lahendus

Tavaline on Eestis olukord, kui ühel kinnisasjal on mitu erinevat kaasomanikku. Sellisel juhul tekib alati probleeme, kuidas õiguslikult parimal viisil reguleerida kaasomanike omavahelisi suhteid. Praktikas on […]
8. okt. 2020

Euroopa täitekorralduse määruse alusel toimunud dokumentide kättetoimetamine peab olema üheselt selge

Tallinna Ringkonnakohus tegi septembris kohtumääruse asjas 2-08-13926, milles käsitles Euroopa täitekorralduse määruse nõuetele vastavat kohtudokumentide kättetoimetamist. Kohus leidis, et juhul, kui ei ole võimalik (tagantjärele) kontrollida, […]