mai 2021

17. mai 2021

Mis on kehaline väärkohtlemine?

Karistusseadustik (KarS) § 121 lg 1 sätestab, et teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. […]